Späť

Poistenie

Cestovanie

Potápačské poistenie je častokrát podmienkou pri potápaní na svete. Všetkým našim klientom odporúčame kvalitné nielen potápačské, ale aj cestovné poistenie, s krytím stornopoplatkov, v prípade, že nenastúpite na cestu. Poistenie Vám na základe Vašej žiadosti zabezpečíme ochotne prostredníctvom našej cestovnej agentúry. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Výška poistného sa odvíja:

 • od typu poistenia
 • od dĺžky zájazdu
 • od ceny zájazdu
 • od krajiny

Programy potápačského poistenia DiveAssure

Potápate často u nás alebo v zahraničí? Programy potápačského poistenia DiveAssure ponúkajú krytie, ktoré potrebujete. Vyberte si medzi dvoma balíkmi poistných balíkov, ktoré pokryjú vaše potápačské poistenie. Balíky zahŕňajú krytie liečebných nákladov, pohotovostkú lekársku asistenciu, náklady na evakuáciu a záchranu, hyperbarickú komoru a ďalšie.

Poistenie Gold - základné potápačské poistenie
Poistenie Platinum - zvýšená ochrana v prípade potápačskej nehody, vyššie limity a širšie krytie

 

Poistné krytie

Gold Platinum

Lekárske výdaje a poistný limit spolu

150 000 € 250 000 €
Smrť 10 000 € 25 000 €
Úplná invalidita 10 000 € 25 000 €
Prevoz pozostatkov 5 000 € 10 000 €
Extra výdaje 3 000 € 5 000 €
Strata potápačského výstroja 2 000 € 4 000 €
Hĺbkový limit bez limitu bez limitu
Ceny Poistenia
Cena za poistenie na 1 rok 90 € 115 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zmena ceny vyhradená podľa aktuálneho kurzu.

Programy Európskeho cestovného poistenia 

Poistenie storna

zahŕňa poistenia storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty

 • Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy so spoluúčasťou 10%
 • Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu ? až do dojednanej poistnej sumy so spoluúčasťou 10% 
 • Cena poistenia storna sa odvíja od ceny zájazdu 

Poistenie storna PLUS

zahŕňa poistenia storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty

 • Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti ? poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici
 • Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici
 • Cena poistenia storna sa odvíja od ceny zájazdu, letenky a podobne

Poistenie liečebných nákladov PLUS

zahŕňa:

 • Poistenie liečebných nákladov pre Európu (pod Európou rozumieme všetky štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) do 220 000 EUR
 • Maximálna doba poistenia je 11 mesiacov
 • Poistenie pátrania a záchrany do 14 000 EUR

Cestovné poistenie PLUS

poistná ochrana pre cesty, ktoré trvajú až do 11 mesiacov pokrýva

 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
 • Poistenie batožiny do 2 000 EUR 
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000 EUR 
 • Poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistné plnenie do 220 000 EUR; maximálne poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení do 20 000 EUR (prevoz do najbližšej nemocnice, ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici a denná dávka, prevoz liekov. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára, vrátane ambulantného lietadla, návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní, návrat spolu poistenej osoby do vlasti, doprava detí do vlasti, repatriácia v prípade smrti
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu do 34 000 EUR 
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 200 000 EUR 
 • Asistenčné služby - pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočník), preddavok pre advokáta/kauciu do 3 400 EUR
 • Cena poistenia pre Európu (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet sa odvíja od počtu poistených dní
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere ani mať spoločné bydlisko

Komplexné cestovné poistenie

ponúka poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania až do 22 dní

 • Poistenie storna až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou spoluúčasťou
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou spoluúčasťou
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti 
 • Poistenie batožiny pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny; náhrada cenných vecí do 1/3 poistnej sumy, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, do 1 400 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 3 400 EUR
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 17 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 100 000 EUR
 • Asistenčné služby - zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR
 • Cena poistenia pre Európu (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet sa odvíja od ceny zájazdu
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname


Komplexné cestovné poistenie PLUS

ponúka rozsiahlu poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania až do 22 dní:

 • Poistenie bez obmedzenia veku - aj nad 70 rokov
 • Poistenie storna - náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti -poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici;
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti 
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti až do 200 EUR 
 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži , lúpeži alebo strate platobných prostriedkov - do 2000 EUR
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 15 000 EUR
 • Poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR
 • Úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 34 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 200 000 EUR
 • Asistenčné služby - zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do 3 400 EUR
 • Cena poistenia sa odvíja od ceny zájazdu. Geografická platnosť podľa Vašej voľby: Európa (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora), alebo celý svet;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko

Európa: Do oblasti platnosti „Európa“ patria všetky štáty Európy v geografickom zmysle, Madeira, Azor- ské ostrovy a Kanárske ostrovy. Sú to menovite tieto krajiny: Albánsko, Andora, Azory, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko (nie Grón- sko), Estónsko, Európska časť Ruska, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Gibraltar, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichten- štajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Mace- dónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko vrátane Špicbergov, ostrov J. Mayen, Orknejské ostrovy, Ostrovy kanála La Manche, Poľsko, Portugalsko vrátane Madeiry, Rakúsko, Rumunsko, Rusko (Európska časť), San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko vrátane Kanárskych ostrovov a Baleáry, Švajčiar- sko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia a Severné Írsko vrátane Shetland- ských ostrovov

Svet: Do oblasti platnosti „Svet“ patria všetky krajiny sveta.

 

Newsletter

Zadajte svoju e-mailovú adresu a dozviete sa viac o našich akciách a novinkách